Sponsorship Program Leerlingen

 

Ons Sponsorship Program is in januari 2014 van start gegaan. Het doel van het programma is:

  1. Excellente, maar kansarme kinderen een kans geven op voortgezet onderwijs door voor hen het onderwijs te betalen aan Lumimba Day Secondary School (de enige middelbare school in/rondom Chitungulu);

  2. Na het behalen van hun middelbare schoolexamen worden deze kinderen begeleid met een vakopleiding;

  3. Deze vakopleiding dient indien mogelijk van nut te zijn voor de bevolking in Chitungulu of omgeving.

 

Kosten Lumimba Day Secondary School
Per semester van 3 maanden betaalt men voor een leerling: ZMW 257 = € 35
Per jaar betaalt men voor een leerling: 3 x € 35 =  € 105
Optioneel voor schoeisel en kleding per jaar € 15
Duur opleiding: 5 jaar

Kosten vakopleiding
Teacher Training College (deeltijd-lerarenopleiding)

Kosten: ZMW 1500 = € 215 per semester / per jaar: € 645
Duur opleiding: 3 jaar

 


Hoe kunt u een leerling sponsoren
Het sponsorship programma verplicht u in principe tot niets. Uiteraard vinden wij het prettig, in het belang van het kind, indien een donateur zich voor tenminste éen jaar wil vastleggen. Indien u besluit de gehele middelbare schoolopleiding voor een kind te sponsoren (vijf jaar), dan raden wij aan het sponsorship in vijf jaarlijkse donaties te verlenen. U kunt uw sponsorship echter elk moment beëindigen, indien u dat wenst.

Op dit moment sponsoren wij twee jongens en drie meiden.

Om de privacy van de kinderen te beschermen, vindt u hieronder geen foto´s, maar slechts een korte beschrijving van hen. Met uitzondering van Josephine, Stephen, Mary en Belinda (die allen een volledig sponsorship hebben gekregen voor de duur van hun opleiding), dienen wij voor de leerlingen ieder jaar opnieuw fondsen te werven. Indien u wilt bijdragen aan dit programma, neemt u dan contact met ons op. 

 

Overzicht Kandidaten Sponsorship Program Leerlingen (alfabetische volgorde)

 

 

Fostina

Fostina is een doorzettertje. Ze komt uit een arme familie uit de wijk Chocha en doorliep alle klassen van Chocha Community School. Daarna ging ze gewoon door naar Lumimba, geld of geen geld. In haar eerste brugklasjaar schopte ze het al tot 'class monitor', die haar medeleerlingen tot de orde roept als het nodig is. We waren onder de indruk van haar doorzettingsvermogen en hebben er in 2014 voor gezorgd dat haar achterstallig schoolgeld is betaald en dat ze even vooruit kan tot september 2015. Voor die tijd hebben we haar vast weer gesproken en hopelijk kunnen we haar blij maken met wederom een betaald schooljaar. 

 

Josephine
Een bijzondere sponsorship betreft Josephine, een doof meisje uit de wijk Chocha. Ondanks haar handicap slaagde Josephine erin alle klassen van Chocha Community School te doorlopen en behaalde ze vervolgens opvallend goede eindexamenresultaten. Daarna dreigde het even mis te gaan: niet alleen kunnen Josephine's ouders het lesgeld voor de middelbare school niet betalen, er was ook geen speciaal onderwijs voor haar mogelijk op Lumimba. In 2013 werd onze project-coördinator door de buren van Josephine ingelicht. Gelukkig is er een school voor speciaal onderwijs in de provinciehoofdstad Chipata: Magwero School for the Deaf. In 2014 werd Josephine toegelaten en dankzij een prachtig sponsorship van het Liliane Fonds mag Josephine per januari 2015 weer verder studeren. Heel veel dank aan het Liliane Fonds!

 

Lingson                     

Lingson was een zeer goede leerling op Chilubezi Community School, waar hij in 2013 zijn laatste klas, grade 7, doorliep. Omdat zijn ouders het lesgeld voor Lumimba niet kunnen betalen, heeft een van zijn leraren hem voor sponsorship aanbevolen. Lingson is nu 15 jaar en heeft zijn eerste jaar aan Lumimba goed doorlopen. Inmiddels heeft ook zijn Arts Teacher ontdekt dat Lingson een groot talent voor tekenen heeft. 

Het sponsorship van Lingson is dankzij donaties veiliggesteld tot en met eind december 2015.

 

Mary en Belinda

Deze twee vriendinnen gaan dankzij een geweldige donatie per 1 januari 2015 naar Lumimba Secondary School en hebben de garantie dat hun volledige, vijfjarige schoolopleiding al is betaald! Goed nieuws voor deze twee hardwerkende meiden, waarover we ongetwijfeld nog meer zullen berichten de komende jaren.

 

Stephen          

Stephen is een weeskind, maar heeft op eigen kracht zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs doorlopen. Hij studeerde in 2012 af aan Lumimba met zeer goede resultaten. Hij blinkt vooral uit in “home management and nutrition” en was in 2013 actief betrokken bij de implementatie van het Kippeneierenproject in Chitungulu. Stephen is leergierig, heeft een opgewekte persoonlijkheid, en wil zich graag inzetten voor de gemeenschap in Chitungulu.

Stephen is in januari 2014 begonnen aan een 3-jarige, full-time lerarenopleiding in Chipata. Stephen heeft zich gecommitteerd om na zijn opleiding naar Chitungulu terug te keren om zich tenminste vijf jaar actief voor de gemeenschap in te zetten.

 

 

 

Wilt u meehelpen met onze sponsorships, neemt u dan contact met ons op.

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68
Copyright
© Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom