Nutrition Clubs

 

De Nutrition Clubs zijn een keten van clubs verspreid over diverse wijken van Chitungulu die zich richten op het terugdringen van ondervoeding, vooral bij jonge kinderen. De bedoeling is dat de clubs kleinschalige, inkomsten-genererende projecten opzetten waarmee gezond en gevarieerd voedsel kan worden gekocht/ geproduceerd. Daarnaast komen de clubs regelmatig bijeen voor gezamenlijke kooksessies waarbij voorlichting wordt gegeven over gezonde voeding en hygiëne.

 

Het idee voor de Nutrition Clubs is afkomstig van de echtgenote van de voormalige, lokale arts in het Chitungulu Rural Health Centre, mevrouw Doris Hamusonde. Doris trok trok regelmatig het dorp in voor voorlichting en counseling, en werd getroffen door de wijdverspreide ondervoeding onder met name de heel jonge kinderen. Deze chronische ondervoeding is de oorzaak van veel groei-achterstanden bij de jeugd van Chitungulu, en belemmert onder andere de leerprestaties.
In 2011 benaderde Doris de huidige project-coördinator van de stichting voor ondersteuning bij het opzetten van de Nutrition Clubs. 

 

De eerste club werd in september 2011 opgericht, Chocha Nutrition Club, gevolgd door nog eens twee clubs in 2012. Per club hebben zich circa twintig vrouwen met hun peuters aangesloten. Zij dragen maandelijks ZMK 4.000 (58 Eurocent) af voor wekelijkse bijeenkomsten, waarbij een voorlichter eerst aan de hand van specifieke thema’s gezonde voedingsgewoonten promoot, waarna vervolgens gezamenlijk een voedzame maaltijd wordt bereid.

 

In 2013 en 2014 werden de Nutrition Clubs zoveel mogelijk gekoppeld aan lokaal opgezette, kleinschalige producer units zoals moestuinen en kippenrennen. Hierdoor hebben de clubs toegang gekregen tot een gezond en gevarieerd groentenaanbod, kippeneieren en kippenvlees. Daarnaast wordt met dit project lokaal ondernemerschap gestimuleerd, met name van kwetsbare groepen als weduwen en weeskinderen.

 


In het kader van het terugdringen van de ondervoeding, zet Stichting Chitungulu zich eveneens actief in voor het promoten van biologisch verbouwde groenten. Naast het  gezondheidsaspect voor de consumenten, levert de biologische tuinbouw aanzienlijke economische voordelen op voor de tuinders, die minder geld kwijt zijn aan synthetische kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast kan biologische groententeelt de bodem verrijken, in plaats van uit te putten.

Sinds 2013 werkt Stichting Chitungulu intensief samen met het Kenneth Kaunda Centre for Practical Agriculture in het 70 km zuidelijker gelegen dorpje Mfuwe, waar de tuinders trainingen krijgen en informatie kunnen uitwisselen met hun collega-tuinders in Mfuwe. Stichting Chitungulu ondersteunt de tuindersclub verder met zaaigoed, en helpt mee met het beveiligen van de tuinen tegen wilde dieren, zoals olifanten en buffels.

 

De rol van Stichting Chitungulu bij het begeleiden van de Nutrition Clubs is vooral faciliterend. Wij helpen mee met kennisoverdracht (o.a. door het opleiden van lokale voedings-deskundigen), stimuleren de biologische groententeelt, subsidiëren de verkoop van een in Zambia geproduceerd, voedzaam granenontbijt met toegevoegde vitamines, en ondersteunen overige initiatieven die deze clubs in de toekomst ontplooien om zelfvoorzienend te worden.

Het leggen van zoveel mogelijk sociaal-economische relaties tussen diverse groepen dient mede ter versterking van de sociale cohesie.

 

 

Meer informatie over de urgentie om ondervoeding terug te dringen kunt u lezen in het volgende artikel uit 2012 van The Economist: http://www.economist.com/node/21547771

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68

Copyright © Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom