Algemeen

Binnen de projecten die de stichting ondersteunt, kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 1. Wij bouwen voort op kleinschalige, lokale initiatieven die in het verleden in gang zijn gezet om ondernemerschap en/of sociale programma’s te ondersteunen. Onder deze categorie vallen de activiteiten van:

  1. de vrouwenclub (Women's Club);
  2. de timmerlieden-club (Carpentry Club);
  3. de handwerklieden-club (Crafts Club).

 2. Daarnaast ondersteunen wij de iets grotere, lokale initiatieven op het gebied van onderwijs en voorlichting (kennisoverdracht), en voedselzekerheid. Momenteel werven wij fondsen voor met name deze categorie projecten, te weten:

  1. verbetering kwaliteit onderwijs inclusief nieuwbouw van de twee dorpsscholen (Community schools) Chocha en Chilubezi;
  2. de Nutrition Clubs die met hun activiteiten de wijdverbreide ondervoeding willen tegengaan;
  3. de Chitungulu Conservation Club, waarmee activiteiten op het gebied van natuureducatie plaatsvinden teneinde respect en waardering voor de  leefomgeving te bereiken.

 3. Nieuw is ons Sponsorship Program voor leerlingen, waarmee wij met ingang van 2014 excellente leerlingen uit kansarme gezinnen een kans willen geven na de basisschool verder te leren aan de enige middelbare school in de omgeving, waarna wij deze leerlingen verder begeleiden met een gerichte vakopleiding.

Criteria

De stichting hecht grote waarde aan het lokale initiatief.
Niet wij, maar de bevolking geeft aan waar zij behoefte aan heeft. Zo zijn al onze projecten voortgekomen uit lokale initiatieven, hetgeen het draagvlak vergroot, en daarmee de kans op het welslagen van het project. 

 

Om samenhang tussen de projecten te bereiken, vormen vier speerpunten de criteria voor het wel of niet ondersteunen van een projectvoorstel. Uiteraard worden deze vier speerpunten ook ondersteund door de bevolking. Het zijn:

 1. Verbetering van het onderwijs
 2. Voedselzekerheid
 3. De ontwikkeling van inkomens-genererende activiteiten
 4. Natuurbescherming

Waarom projecten?

Stichting Chitungulu heeft gekozen voor een projectmatige benadering.

Deze benadering heeft de volgende voordelen:

 • kleinschalige projecten zijn overzichtelijk en beheersbaar

 • zeer korte lijnen binnen de projecten bevorderen de slagvaardigheid

 • flexibiliteit en structuur: projecten bieden de mogelijkheid om relatief snel en efficiënt vorm en structuur te geven aan lokale initiatieven

 • de looptijd van projecten kan beter in de gaten worden gehouden

 • projecten lenen zich goed voor (voortgangs)rapportages en evaluaties
     
 • tenslotte bieden projecten een platform voor capaciteitsopbouw: deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden zodat zij zelf het project draaiend kunnen houden.

Op de pagina Strategie kunt u lezen welke beginselen wij hanteren bij onze werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van Chitungulu.

 

 

 

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68
Copyright
© Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.


stichting Chitungulu Chiefdom