Prikbord

Met ons Prikbord willen wij onze bezoekers attenderen op interessante publicaties en ander nieuws dat verband houdt met onze werkzaamheden of met Afrika in het algemeen.

 

Geplaatst: 27 april 2012 - jagerscultuur Valley Bisa

Voor wie meer wil weten van de oorspronkelijke jagerscultuur van de Valley Bisa, die de meerderheid van de inwoners van Chitungulu Chiefdom vormen, kunnen wij de volgende studie van de Amerikaanse antropoloog Stuart A. Marks aanbevelen:
Large Mammals and a Brave People. Subsistence Hunters in Zambia (1976; 2005).
In deze studie gaat Marks in op de dynamische relatie van de Bisa jagers met hun leefomgeving, en schetst hij hoe de centrale, sociaal-culturele rol van de jagers onder toenemende druk is komen te staan. Marks pleit voor een meer mens-gerichte benadering in het complexe vraagstuk van natuurbescherming in gebieden waar de bevolking direct afhankelijk is van natuurlijke bronnen.
De 2005 paperback uitgave is verkrijgbaar bij Amazon.com, ISBN: 1-4128-0482-5.

 

Geplaatst: 31 mei 2012 - een nieuwe kijk op gezondheidszorg in Zambia

De volgende studie, een dissertatie van Melle Leenstra, is verkrijgbaar bij het Afrika Studie Centrum in Leiden en kunnen wij van harte aanbevelen: Beyond the façade: Instrumentalisation of the Zambian health sector. De volgende samenvatting is van het ASC:

 

This dissertation is a response to an academic and popular discussion that painted a bleak picture of the African state and by extension the endeavour of development cooperation.
It focuses on the Zambian health sector and the people who create it through their words and deeds. For health workers and their families the sector appears to be an avenue for upward mobility. (...) The formal goals of providing quality health care to ordinary citizens appear to be of secondary importance. This insight into the Zambian health sector presents an African state as a dynamic human system undergoing its own historical development.
It is different from what policy makers had promised or planned, or how other countries have evolved, but it is not necessarily a story of state failure or collapse.

 

Het boek is verkrijgbaar via asc@ascleiden.nl, www.ascleiden.nl, African Studies Collection, vol. 39 (2012), ISBN: 978-90-5448-111-9.

 

Geplaatst: 16 september 2012 - het verhaal van het leven op aarde, vanuit een Afrikaans perspectief

Dit jaar verscheen van uitgeverij Struik Nature, Cape Town, het boek The story of life & the environment, an African perspective (Jo van As, Johann du Preez, Leslie Brown and Nico Smit). Het boek is een echte must voor eenieder die geboeid is door de grote biodiversiteit op onze planeet (en wie is dat niet?), gezien vanuit een Afrikaans perspectief. Een prachtig boek barstensvol wetenswaardigheden, feiten, foto's, en kleurrijke grafieken, dat ons meevoert op een reis vanaf het ontstaan van de aarde, tot de explosie van diverse levensvormen, de opkomst van de mensheid, en onze impact op de wereld om ons heen.

De auteurs zijn diverse gerenommeerde Zuidafrikaanse wetenschappers die vanuit hun eigen disciplines de huidige ecologische stand van zaken op zeer verhelderende wijze in beeld brengen, en ons daarbij een stevige waarschuwing meegeven:

 

"We are the generation that can make a difference not only to our own lives, but also to the lives of following generations. If we are to make that difference and become responsible citizens of Earth, all of us will have to become actively involved in protecting the environment. (..) Humans are clever and resourceful and have the ability to adapt and survive, as has been shown throughout the ages. However, if our life-support systems fail, we are lost. We have only one Earth - and nowhere else to go".

 

Voor verdere informatie, zie de site van Struik Nature Publishers in Zuid-Afrika, waar dit boek ook rechtstreeks kan worden besteld. ISBN: 978-1-77007-585-6. Van harte aanbevolen!

 

Geplaatst: 27 januari 2013 - trofeejacht in Zambia afgeschaft

Via onderstaande links kan de discussie worden gevolgd naar aanleiding van de beslissing van de Zambiaanse overheid eerder deze maand om de trofeejacht in bijna alle Game Management Areas te verbieden, en de afkondiging van een algeheel verbod op het afschieten van leeuwen, luipaarden en olifanten:

 

http://blog.africageographic.com/africa-geographic-blog/news/fingers-off-the-trigger-zambia-cancels-all-trophy-hunting-licences/


http://bit.ly/uDgXcs en http://bit.ly/17xbotC

 

Deze beslissing zal hopelijk meer rust brengen voor de populaties van bovengenoemde diersoorten in Luambe NP. Voor de Community Resource Boards echter, die voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk waren van de trofeejacht, zal dit een gevoelige financiële aderlating betekenen.

 

Op beide van bovenstaande stellingen valt wel wat af te dingen. De illegale jacht/ stroperij is overal in Afrika toegenomen, en het is derhalve maar de vraag of bijvoorbeeld Luambe's olifanten nu iets meer respijt krijgen. Voor wat betreft de CRB's: het is algemeen bekend dat corruptie ook op dorpsniveau wijdverbreid is, waardoor lokale gemeenschappen uiteindelijk toch niet ten volle profiteren van de trofeejacht - als deze al ooit van betekenis is geweest voor de economische vooruitgang in rurale gemeen-schappen als Chitungulu. Hopelijk biedt de ban op de trofeejacht nieuwe kansen voor een heroriëntering op meer duurzame benaderingen van natuurbehoud!

 

Geplaatst: 24 februari 2013 - UN Human Development Report 2011

Het Human Development Report 2011 is wat ons betreft een belangrijke leidraad voor onze kijk op human development ('which is about expanding people's choices') en de samenhang met een duurzame omgang met onze natuurlijke hulpbronnen: Sustainability is inextricably linked to basic questions of equity— that is, of fairness and social justice and of greater access to a better quality of life. It is fundamentally about how we choose to live our lives, with an awareness that everything we do has consequences for the 7 billion of us here today, as well as for the billions more who will follow, for centuries to come.

 

Het rapport waarschuwt dat ... the remarkable progress in human development over recent decades (…) cannot continue without bold global steps to reduce both environmental risks and inequality.

 

Zeer lezenswaardig en te downloaden via: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/

 

Geplaatst: 29 oktober 2013 - The Great Escape. Health, Wealth, and the Origins of Inequality Angus Deaton, Princeton University Press, 2013, ISBN 978-0-691-15354-4

`Why should children die in poor countries when they would not die if they had been born in rich countries? What is it that prevents the knowledge that is freely available and effective in the rich world from saving the lives of millions of people who die in the poor world?´ (p. 113)

 

Deze klemmende vraag, oftewel ´Hoe is het mogelijk dat een deel van de mensheid zo welvarend is, terwijl een andere deel nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden moet zien te overleven´, staat centraal in het nieuwste boek van ontwikkelingseconoom Angus Deaton. Er zijn veel boeken over dit onderwerp geschreven, waaronder vele uit bepaalde, overheersende perspectieven die tot onvolledige analyses leiden. Dit boek is anders. In een matter-of-fact betoging, die zowel grondig als sober is, en rijkelijk gelardeerd met statistieken, neemt Deaton ons mee in een uiterst zorgvuldige en objectieve analyse van de ontsnapping van de mens uit de armoede, en biedt daarmee belangrijke, nieuwe inzichten. En ja, ontwikkelingshulp zoals dat overwegend tot nu toe heeft plaatsgevonden, wordt stevig bekritiseerd, maar daar reikt de econoom dan ook weer waardevolle alternatieven voor in de plaats. Kortom, we hoeven niet bij de pakken te gaan neerzitten. Een belangwekkend boek.

 

Geplaatst: 5 november 2013 - onze voedselproductie in de (niet zo verre) toekomst

Zeer aanbevelenswaardige korte film van circa 45 minuten over de noodzaak om onze voedselproductie aan te passen, willen we het post-fossiele brandstoffentijdperk overleven: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nhVWNwCRpKg

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68

Copyright © Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom