Onze stichting is door de Nederlandse belastingdienst per 8 juni 2012 aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling; ons RSIN/fiscaal nummer is: 8517.31.569). Organisaties met een ANBI-status zijn vrijgesteld van belasting als ze een schenking of erfenis ontvangen.

 

Daarnaast zijn donaties van bedrijven en particulieren, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Hierbij maakt de Nederlandse belastingdienst onderscheid tussen drie soorten giften:

 

  1. Gewone giften
  2. Periodieke giften
  3. Legaat of erfstelling

 

1: Gewone giften

Een eenmalige, niet-periodieke schenking aan een ANBI wordt door de belastingdienst in aanmerking genomen voorzover zij samen zowel €60 als 1% van het verzamelinkomen te boven gaan en vervolgens tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het dagafschrift van uw bank of giro is voor de fiscus voldoende bewijs van donatie.

 

2: Periodieke giften

Met een periodieke schenking doneert u een vast bedrag als periodieke uitkering aan de stichting over een periode van minimaal vijf jaar. De periodieke schenking garandeert de stichting vaste inkomsten (van belang bij bijvoorbeeld de financiering van de school- of vakopleiding van een kind), terwijl een periodieke schenking voor de donateur fiscaal aantrekkelijker is dan een eenmalige gift: periodieke schenkingen zijn namelijk volledig fiscaal aftrekbaar. U krijgt dus een groot gedeelte van de schenking terug (tot 52%). Voor de aftrek geldt geen drempel en geen maximum: het bedrag van de schenking kunt u zelf bepalen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting geeft u de betaling van een termijn op als ‘periodieke gift’.

Sinds 2014 kan de "Overeenkomst tot periodieke schenking" zonder tussenkomst van een notaris worden aangegaan. U hoeft slechts dit formulier in te vullen (digitaal of handmatig), te ondertekenen en toe te sturen naar de penningmeester van Stichting Chitungulu. Deze vult het formulier dan verder in en stuurt een kopie aan u terug.

 

 

3: Legaat of erfstelling

In uw testament wordt (een deel van) uw bezit ter beschikking gesteld door middel van een legaat of kan de Stichting benoemd worden tot (mede) erfgenaam. Voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang, is deze vrijgesteld van succesrecht.

 

 

Meer informatie over de fiscale aspecten van schenkingen vindt u op de site

 http://www.belastingdienst.nl/giften en www.anbi.nl.

 

 

Onze ANBI-status checkt u op

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

 

 

http://www.belastingdienst.nl/giften.

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68

Copyright © Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom