Donaties

 

Helpen hoeft in veel gevallen niet veel te kosten. Vaak volstaat het om diverse partijen bij elkaar te brengen. Op deze manier heeft Stichting Chitungulu op relatief goedkope wijze toch doeltreffend kunnen helpen: bij het in contact brengen van de community schools met de Zambiaanse overheid, waardoor de scholen gratis schoolbanken kregen, bij het zoeken naar afzetmarkten van in Chitungulu vervaardigde producten, met het subsidiëren van een voedzaam granenontbijt, en met onze educatieprogramma's op het gebied van goede voeding, biologische voedselproductie en natuurbehoud.

 

Echter, voor de wat grotere progamma's van de komende jaren is wel degelijk behoefte aan aanvullende fondsen:

  • de renovatie van de community schools vanaf 2014
  • de bouw van een natuureducatiecentrum
  • het opzetten van een zonnepaneelproject
  • het aanbieden van computeronderwijs
  • en ondersteuning aan overige initiatieven ter bevordering van de economische zelfredzaamheid

kan slechts met uw hulp daadwerkelijk tot stand komen.

 

Stichting Chitungulu is voor haar inkomen geheel afhankelijk van particulieren en private organisaties zoals bedrijven en subsidiefondsen. Uw bijdragen zijn dan ook zeer welkom.

 

Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken naar:

 

Triodos Bank

rekeningnummer NL82 TRIO 0254 7397 68

ten name van Stichting Chitungulu

onder vermelding van ‘donatie’

 

Bij voorkeur ontvangen wij bij donatie uw e-mailadres, zodat wij u gericht op de hoogte kunnen houden over de besteding van uw donatie.

 

Stelt u daar geen prijs op, dan kunt u de ontwikkelingen ook volgen via onze nieuwsbrieven op deze site.

 

Stichting Chitungulu is per 8 juni 2012 door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt op onze pagina Fiscaal lezen in hoeverre uw schenking aftrekbaar is.

 

Namens de inwoners van Chitungulu: heel hartelijk dank voor uw ondersteuning!

 

 

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68

Copyright © Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom