Welkom bij Stichting Chitungulu! 

 

Doelstelling van de stichting is duurzame ontwikkeling

met aandacht voor natuurbehoud
in en rond Chitungulu

                                          

 

             

De Stichting Chitungulu ontleent haar naam aan een afgelegen Zambiaans dorp, waar wij de belangen van de lokale bevolking zoveel mogelijk in harmonie proberen te brengen met de natuur om hen heen. Onze tweeledige doelstelling - verbetering van de leefomstandigheden van mensen om daarmee bij te dragen aan lokale natuurbescherming - bouwt voort op de werkzaamheden die de initiatiefnemer van onze stichting, Chris Brugman, verrichtte in Chitungulu.

Chris kent Zambia sinds 1987, en was er in totaal tien jaar werkzaam, onder meer voor de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Lusaka. In 2007 maakte Chris kennis met het dorp Chitungulu in oost-Zambia. Hier assisteerde zij de nabij gelegen Luambe Lodge met het opzetten van een aantal sociale projecten in het dorp. Na een tussentijds verblijf in Zuid-Afrika, waar Chris als natuurgids werkte in de Oostkaap, keerde zij in 2011 terug naar Luambe Lodge, ditmaal als Community Relations Manager.

 

Tijdens haar werkzaamheden in Chitungulu viel het Chris op dat dit dorp reële mogelijkheden heeft om er een vorm van duurzame ontwikkeling op gang te brengen die de cirkel van armoede en ondervoeding kan doorbreken. Chitungulu is gelegen in een ongerept natuurgebied, grenzend aan het kleine, maar landschappelijk zeer gevarieerde Luambe National Park, waarin ook de enige lodge is gelegen, Luambe Lodge. Het park ligt aan een toeristisch interessante route die meer en meer wordt ontdekt door avontuurlijke reizigers.

 

Gezien deze bijzondere lokatie is Chitungulu in een uitstekende positie om te profiteren van het kleinschalig toerisme in deze regio. De bevolking zelf is enthousiast, leergierig en ambitieus. Men draagt vele goede initiatieven tot zelfontplooiing aan, die de stichting graag wil ondersteunen. Dit element is erg belangrijk voor onze stichting: uitgaan van de kracht van de bevolking.

 

De ruim 11.000 inwoners van Chitungulu hebben daarbij wel een steuntje nodig. Zij hebben namelijk te maken met de volgende uitdagingen:

 • het leefgebied is kwetsbaar voor droogtes én overstromingen
 • het houden van vee is onmogelijk vanwege de aanwezigheid van de tsetse-vlieg
 • wilde dieren, zoals olifanten en leeuwen, vormen regelmatig een bedreiging voor de veiligheid én de voedselzekerheid
 • door de afgelegen ligging is de infrastructuur op allerlei gebied achtergebleven:

  - het wegennetwerk is slecht onderhouden
  - er is geen aansluiting op het nationale electriciteitsnetwerk
  - er is (vooralsnog) geen aansluiting op mobiele telefonienetwerken
  - de gezondheidszorg is niet toereikend
  - de kwaliteit van het onderwijs is beneden peil
 • industrie is niet toegestaan in de Luangwa valley, terwijl het toerisme nog een te beperkte bron van inkomsten vormt.

In 2014 is de lodge waarvoor Chris werkzaam was, overgenomen door een enthousiast team van Duitse biologen waarmee Stichting Chitungulu de komende jaren intensief gaat samenwerken: terwijl de lodge zich concentreert op de bescherming van Luambe National Park, blijft Stichting Chitungulu zich inzetten voor een duurzame verbetering van de levensstandaard voor de inwoners van Chitungulu.

De vier bestuursleden van de stichting hebben allen een achtergrond in de Afrikanistiek en een jarenlange, praktische werkervaring in Afrika.


Waarom vinden wij steun aan Chitungulu belangrijk?
Samen met het nieuwe managementteam van Luambe Lodge vinden wij dat de lokale gemeenschap profijt moet hebben van de nabijheid van een Nationaal Park. Alleen op deze manier kan werkelijk duurzame natuurbescherming worden bereikt.

Door middel van succesvolle sociaal-economische projecten kan de bevolking worden gecompenseerd voor:

 1. het verlies van de jacht als bron van aanvulling op het toch al schaarse voedselaanbod,
 2. het leven in nabijheid van wilde dieren, zoals
  olifanten en leeuwen,
 3. de geïsoleerde ligging van het dorp.

De inwoners van Chitungulu staan nog aan het begin: eerst willen zij voedselzekerheid, goede onderwijsvoorzieningen en goede basisgezondheidszorg.
De gedachten gaan echter verder: een goed opgeleide bevolking mag de aansluiting op de rest van het economisch groeiende Zambia niet missen. Toegang tot duurzame zonne-energie, kennis van computervaardigheden, en meer kansen op banen in de toeristische sector kunnen daarbij een sleutel zijn tot verdere ontplooiing van de inwoners.

 

Onze projecten
Wij maken gebruik van projecten die kleinschalig en daardoor beheersbaar zijn, en die zich alle richten op een of meer van de volgende speerpunten:

 1. Verbetering van het onderwijs, inclusief vakopleidingen
 2. Voedselzekerheid
 3. De ontwikkeling van inkomens-genererende activiteiten
 4. Natuurbescherming

Startpunt van al onze projecten is de lokale vraag, en hoe wij daarop kunnen aansluiten met gerichte hulp.

 

Momenteel ondersteunen wij:

 1. de Community schools Chocha en Chilubezi;
 2. de Nutrition Clubs om ondervoeding, met name bij kinderen, terug te dringen;
 3. de Women's Club ter ondersteuning van de weeskinderen en kinderen met een handicap;
 4. de Carpentry Club als voorbeeld van een inkomens-genererende activiteit;
 5. de Crafts Club ter aanvulling van het inkomen van enkele families;
 6. de Chitungulu Conservation Club ter vergroting van kennis, bewustzijn en waardering van de leefomgeving;
 7. door middel van ons Sponsorship Program: excellente leerlingen uit kansarme families.

Meer inhoudelijke informatie over onze projecten kunt u vinden op de pagina Projecten.

 

Wilt u ons meehelpen?

Wilt u ons steunen bij onze werkzaamheden in Chitungulu?
Onze stichting is volledig onafhankelijk en de bestuursleden zetten zich, uit persoonlijke overtuiging, kosteloos in voor dit project. Dit, tezamen met onze gecombineerde jarenlange ervaring in Afrika, geeft u de garantie dat uw steun effectief wordt besteed, en voor de volle 100% terecht komt bij de bevolking.

 

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569

Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68

Copyright © Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom